Nástrahy během překladu diplomu a jejich řešení

Jak probíhá překlad diplomu a jeho notářské ověření, k čemu slouží soudní překlady diplomů, co to je nostrifikace? Vysvětlíme vám postup legalizace a superlegalizace diplomů i osvědčení a nabídneme jednoduchý způsob, jak vše rychle a dobře vyřešit bez starostí. Studium a vzdělávání v zahraniční je dnes samozřejmostí, v mnoha případech dokonce nutností. Země propojené otevřenými hranicemi, moderními technologiemi […]

Jazykové korektury textu a jejich techniky

„Když něco napíšeš, přečti si to po sobě,“ slýchávali jsme už od našich babiček. Měly pravdu, ty dobré ženy. Důkazem budiž existence korektur textů, které patří k nejdůležitějším, přitom k nejvíce podceňovaným operacím při tvorbě kvalitního překladu. Jejich cílem je zajistit přehlednost a čitelnost realizovaného textu. Konkrétní podoba korektury (kontroly a opravy) textu záleží na jeho typu […]

Přechylování ženských příjmení v překladech

Již léta se mezi odbornou i laickou veřejností vedou spory o to, zda přechylovat zahraniční ženská příjmení. Přeloženo do srozumitelné češtiny to znamená, zda odvozovat ženskou podobu příjmení z toho mužského, nejčastěji příponou -ová. Jedni přísahají na jména v podobě jako Meryl Streep, Sharon Stone nebo Caroline Wozniacki, druzí pak na variantu Meryl Streepová, Sharon Stoneová […]

Podrobnosti a povinnosti soudního překládání

Běžnému komerčnímu překládání a tlumočení se dnes může věnovat prakticky každý a o jeho úspěchu rozhoduje trh. Základní pravidlo zní jednoduše: jsi dobrý = máš zakázky, nejsi dobrý = smůla. Soudní tlumočník však působí ve veřejnoprávní rovině a překládá listiny, na jejichž základě rozhoduje soud. Jeho práce je tak mnohem odpovědnější. Soudní překlad, kterému se […]

Apostila na ministerstvech. Rozdělovník, kontakty, rady

Chcete žít, studovat, provdat se, pracovat nebo podnikat v zahraničí? Pak určitě budete předkládat dokumenty jako rodný list, doklad o vzdělání, výpis z rejstříku trestů či mnohé jiné obchodní listiny. Je jasné, že pouze v původní verzi s nimi v cizině neuspějete. Co je třeba ještě v České republice udělat? Zařídit si apostilu, a soudní […]

Jak to vypadá v tlumočnické kabině

Nejen řidič, jak ve slavné písni zpívá Ladislav Vodička, ale i tlumočník „tvrdej chleba má“. Nejen, že musí dokonale znát tlumočený jazyk (často včetně odborných termínů), ale zároveň musí mít přehled v mnoha oborech, nadhled, pohotovost a vzhledem k adrenalinovému povolání i pevné nervy. Nevyzpytatelní jsou nejen řečníci, ale také technika, s níž se při […]

Transkreace, její tajemství a využití v překladech

Za vrchol překladatelské práce se často považuje činnost zvaná tak trochu čarodějně transkreace. Jak ovšem název napovídá, není to žádné kouzlení. Jedná se o uplatnění kreativních postupů (creation) při převodu textu z nebo do cizího jazyka (translation). Používá se především, ale nikoliv pouze, při překladech marketingových textů. Transkreaci ve své podstatě považujeme za marketingový nástroj, […]

Amharština, ilonggo, tagalog? Není problém, přeložíme

Ať už jsou vaše jazykové požadavky sebenáročnější, dokážeme vám vyhovět. Uvědomujeme si totiž, že v současné globalizované a turbulentní době můžete pracovat prakticky s jakýmkoliv jazykem. Svět není jenom angličtina, ale také například xhoština, tongština nebo rotumanština. Že jste o nich v životě neslyšeli? Nevadí, ale až třeba už zítra budete muset řešit překlad z maráthštiny, víte, na […]

Na kterých velvyslanectvích probíhá superlegalizace

Razítko

Chcete se trvale usadit v zahraničí, studovat tam, podnikat nebo uzavřít sňatek? Proč ne, ale samozřejmě k tomu potřebujete předložit různé listiny. Začíná to rodným listem a pokračuje přes doklady o vzdělání, oddací list, živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku až třeba po výpis z rejstříku trestů. Zdá se, že se na vás valí nekonečné […]

Translatologie, věda jako každá jiná

Ústav translatologie produkuje kvalitní absolventy.

Zjednodušeně napsáno, ústními překlady se zabývají tlumočníci, písemnými překladatelé. Zastřešujícím pojmem pro obě skupiny je translátor a tlumočení i překladatelství se souhrnně označuje jako translace. A translatologií se nazývá interdisciplinární vědní obor, který se zabývá nejen převodem textů z jednoho jazyka do druhého, ale také teorií, dějinami překladu, kulturou či překladatelskými analýzami. Co konkrétního z toho […]