Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, jednatel
Jana Švihlová, jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení.
Volejte: 602 276 400

S čím potřebujete pomoci dnes?

Vyšší ověření listin - Apostila je vyžadována na dokumenty:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list, způsobilost);
 • výpisy z obchodního rejstříku;
 • výpisy z trestního rejstříku;
 • diplomy a dodatky k diplomu;
 • plné moci;
 • notářský zápis;
 • zakladatelské listiny;
 • společenské smlouvy;
 • čestné prohlášení;
 • obchodní listiny;
 • daňový domicil;
 • finanční zprávy;
 • zdravotní výkazy;
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu;
 • a množství jiných.
Apostila

Matriční doklady

Překlady výpisů z matričních knih jako rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, oddací list a úmrtní list. Více >

Doklady o studiu

Zajistíme apostilu a překlad dokladů o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání i dokladů o vysokoškolském vzdělání. Více >

Zdravotní doklady

Vyšší ověření a odborné překlady dokumentů zdravotní povahy včetně pojištění, lékařských zpráv, výsledků nebo dokladů odborné kvalifikace.

Výpis obchodního rejstříku

Jazykový překlad a vyšší ověření výpisu z obchodního rejstříku, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Více >

Výpis trestního rejstříku

Soudní/úřední překlad výpisu z rejstříku trestů během 1 pracovního dne (evropské jazyky), nejdéle do 3 pracovních dní (asijské a ostatní jazyky). Více >

Plná moc

Překlad plné moci, substituční plné moci či prokury z/do jakéhokoliv jazyka rychle, kvalitně a za rozumnou cenu.

Notářský zápis

Na Ministerstvu spravedlnosti České republiky zařídíme vyšší ověření listin notářsky osvědčených a vydaných justičními orgány ČR. Více >

Zakladatelská listina

Rychlý překlad a apostila dokumentů při založení obchodní společnosti (akciové, s ručením omezeným) samostatnou osobou. Více >

Společenská smlouva

Kvalitní a cenově dostupný překlad a apostila listin při zakládání obchodní společnosti (osobní či družstva) více osobami. Více >

Čestné prohlášení

Ověření a jazykové překlady obecného čestného prohlášení (affidavit), místopřísežného prohlášení, formulářů a dalších listin.

Daňový domicil

Daňový domicil pro fyzické i právnické osoby vydává Finanční správa České republiky, připravíme jeho překlad z/do cizích jazyků a vyšší ověření.

Dědické řízení

Jazykový překlad a apostila ve věci pozůstalostního řízení (též řízení o pozůstalosti či dědické řízení). S námi rychle, kvalitně a cenově výhodně.

APOSTILA
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp