Rychlá kalkulace

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Odpovíme Vám ihned jakmile to bude možné. 

Soukromá poptávka
Firemní poptávka

V pracovní dny odpovíme během 10 – 15 minut, pokud máte urgentní poptávku k překladu – legalizaci, telefonujte

NON-STOP: +420 602 276 400

APOSTILA je vyžadována státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin neboli tzv. Úmluvy o apostile neboli Haagské úmluvy z roku 1961.

Vyšší ověření listin je vyžadováno na dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list, způsobilost),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy a dodatky k diplomu,
 • plné moci,
 • notářský zápis,
 • zakladatelské listiny,
 • společenské smlouvy,
 • čestné prohlášení,
 • obchodní listiny,
 • daňový domicil,
 • finanční zprávy,
 • zdravotní výkazy,
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu,
 • a množství jiných.
Jana Švihlová, Jednatel

Jana Švihlová, Jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení. Volejte: 602 276 400

Matriční doklady

Rodný list, úmrtní list, oddací list a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • Originál rodného listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
 • Originál oddacího listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
 • Originál úmrtního listu – musí být ověřený krajským úřadem, který ho vydal.
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Doklady o studiu

 • Doklady o vysokoškolském vzdělání
 • Doklady o základním, středním nebo vyšším odborném vzdělání

Zdravotní doklady

Informace k ověřování dokumentů zdravotní povahy.

Výpis Obchodního - Trestního rejstříku

Na základě žádosti o výpis z Rejstříku trestů je možné požádat na Rejstříku trestů ČR, Soudní 1, Praha 4, tel.: 244 006 111, o výpis z evidence Rejstříku trestů. Tento elektronický výpis musí obsahovat v levém dolním rohu otisk hranatého razítka v modré barvě. Výpis v této podobě může být následně ověřen pracovní skupinou legalizace.

Výpis Obchodního rejstříku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Výpis Trestního rejstříku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Plná moc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Notářský zápis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zakladatelská listina

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Společenská smlouva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Čestné prohlášení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Daňový domicil

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dědické řízení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on skype
Skype