Co je dobré vědět o Apostile?

Jana Švihlová, Jednatel

Jana Švihlová, Jednatel

Zeptejte se mě, dotazy, rady, doporučení.
Volejte: 602 276 400

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z matričních knih

Matriční doklady (tj. Rodné listy, Oddací listy, Úmrtní listy, Doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství. Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana

  • Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evropksé unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
  • Matriční doklady využití přmimo Evropskou unii musí být standardně vyhotovena legalizace – Apostila nedílně spojený s úředním/ soudním překladem. Státy třetího světa projít také superlegalizačním procesem

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • třetím osobám, na základě Plné moci 

 

Vystavení duplikátu matričního dokladu činní poplatek 100,-kč.

Rodny list
Způsilost-01
Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Odpovíme Vám ihned jakmile to bude možné. 

Soukromá poptávka
Firemní poptávka

V pracovní dny odpovíme během 10 – 15 minut, pokud máte urgentní poptávku k překladu – legalizaci, telefonujte

NON-STOP: +420 602 276 400