DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Lokalizace webových stránek

Zásadním momentem je přístup ke zdrojovým souborům, v nichž překladatel může rovnou provést překlad. Umíme pracovat s rozličnými formáty souborů od HTML a XML přes PHP až po flashové prezentace. Výsledný překlad lze kontrolovat v on-line výstupu, proto nedochází ke zbytečným chybám a zmatkům.

Celý proces je časově náročnější než překlad jednotlivých slov a frází z dokumentu (např. XLS či DOC), nakonec však šetří čas i finance. Výhodou lokalizace je:

 • Možnost rozboru textu kvůli sjednocení stylu a názvosloví
 • Nejsou nutné žádné další korektury a ladění
 • Výsledek je zcela srozumitelný konzumentovi obsahu
 • Lze průběžně překládat různé aktualizace webu (aktuality, články, produkty atd.)

Korektury

Co je korektura a k čemu slouží

Korektura textu je oprava chyb gramatických, pravopisných, stylistických či odborných v překladech, vytvořených překladatelem. V poslední době se stává standardní procedurou zejména při překladu textů určených ke zveřejnění. Korekturu neprovádí překladatel, ale specializovaná osoba (korektor), která se na opravu chyb zaměřuje.

Druhy jazykových korektur

Z hlediska účelu a způsobu provádění rozlišujeme několik druhů korektur, které samozřejmě lze libovolně kombinovat:

 • Základní jazyková korektura rodilým mluvčím – je vhodná pro opravu gramatických a pravopisných chyb (včetně překlepů a interpunkce), které necvičenému oku pisatele často unikají
 • Stylistická korektura – zaměřuje se na odstranění stylistických chyb a neobratností a na dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty
 • Odborná korektura – v přeloženém textu kontroluje odborné termíny a celkový účel
 • Technická korektura – odstraňuje chyby v řazení stránek a kapitol, úplnosti příloh nebo čitelnosti textů určených k publikaci (v širším pojetí též předtisková korektura)

Kopírovací služby, tisk a skenování

Naše filozofie výuky jazyků

První krok, rozhodnout se ke studiu, musíte vy. My však víme, jak na to, aby výsledky vaší jazykové přípravy byly co nejlepší. Při výuce cizích jazyků totiž vyznáváme tyto zásady:

 • Perfektní zvládnutí základních znalostí a návyků
 • Dostatečné procvičování konverzace
 • Důležitější, než gramatika je využití jazyka v praxi
 • Individuální přístup (individuální výuka jazyka)
 • Aktivita na straně studenta

Vyučované jazyky

V současné době provádíme výuku těchto jazyků:

Termíny

Jaké jsou naše termíny vyhotovení jazykových překladů

Podívejte se, jak rychle pro Vás překlad připravíme:

 • Překlady menšího rozsahu: od 1 do 10 NS – do 1 pracovního dne
 • Překlady středního rozsahu: od 10 do 30 NS – do 2 až 4 pracovních dnů
 • Zakázky většího rozsahu: 30 – 100 NS a více – během 4 až 10 pracovních dnů
 • Veřejné zakázky: nad 100 NS a více  – minimálně 10 až 25 pracovních dnů