Nástrahy během překladu diplomu a jejich řešení

Jak probíhá překlad diplomu a jeho notářské ověření, k čemu slouží soudní překlady diplomů, co to je nostrifikace? Vysvětlíme vám postup legalizace a superlegalizace diplomů i osvědčení a nabídneme jednoduchý způsob, jak vše rychle a dobře vyřešit bez starostí. Studium a vzdělávání v zahraniční je dnes samozřejmostí, v mnoha případech dokonce nutností. Země propojené otevřenými hranicemi, moderními technologiemi […]

Gaeltacht, leis a další zajímavosti z irštiny

Tušíte, k čemu dojde, když si dáte tu práci, překonáte závrať a políbíte bájný kámen na hradě v Blarney? Údajně získáte stejnou výřečnost, jakou se pyšní rodilí Irové. A víte, co se stane po přečtení následujícího článku? Určitě odhalíte spoustu zajímavostí a nečekaných souvislostí o irském jazyce. Například to, že rodilých mluvčí je asi 100 tisíc, čili […]

Nejkrásnější jazyky na světě. A jak si vedla čeština?

Každý žebříček, který nehodnotní striktně dle měřitelných veličin („branky, body, vteřiny“), je do značné míry subjektivní. Přesně to lze prohlásit o anketách, hledajících nejkrásnější světový jazyk. Pokud však už existují, sluší se o nich v našem magazínu alespoň zmínit. A kdy jindy, než právě během vánočního a novoročního období. Není vlastně ani příliš důležité, jak celý […]

Bratislava, slovenské hlavní město plné jazyků

Římané zdejší opevněný tábor nazývali Posonium, za dob uherské nadvlády se jmenovala Prešpurk (slovensky Prešporok, maďarsky Pozsony), Štúrovci jí říkali Břetislava. Hlavním slovenským městem se Bratislava stala v roce 1939 a definitivně o 54 let později. Žije tady půl miliónu obyvatel a lze ji považovat za jediné hlavní město na světě ležící na hranici tří států. […]

Jazykové korektury textu a jejich techniky

„Když něco napíšeš, přečti si to po sobě,“ slýchávali jsme už od našich babiček. Měly pravdu, ty dobré ženy. Důkazem budiž existence korektur textů, které patří k nejdůležitějším, přitom k nejvíce podceňovaným operacím při tvorbě kvalitního překladu. Jejich cílem je zajistit přehlednost a čitelnost realizovaného textu. Konkrétní podoba korektury (kontroly a opravy) textu záleží na jeho typu […]

Sukkar, al-kuhl a jiná podivná slovíčka v arabštině

Tvrdíte-li, že rozhodně neumíte mluvit arabsky, protože jste nikdy neabsolvovali žádný kurz arabštiny, není to tak úplně pravda. V běžné mluvě v českém jazyce totiž každý z nás používá celou řadu slovíček, která mají svůj původ právě v nejrozšířenější semitské řeči. Představme si některá arabská slova, která se pohodlně zabydlela do naší mateřštiny. Rozhodně se nejedná o všeobecný arabský […]

Co máte nejraději u nás na webu ve druhé polovině roku 2019

Konec roku se přiblížil a s ním i pravidelné bilancování. Rozsah služeb jazykové agentury JSV International Assistant Service s.r.o. pokrývá překladatelství, tlumočnictví, korektury, výuku i technické zajištění akcí. Co vás z naší činnosti nejvíce zajímalo mezi červencem a prosincem 2019 na našich webových stránkách, si přečtěte na následujících řádcích. Internetový magazín JSV Každý měsíc vám v našem internetovém […]