Překládáme marketingové texty

Jak na překlad marketingového textu

Ke zvláštním druhům jazykových překladů se řadí marketingové texty.  U nich je třeba použít jiný postup než u překládání běžných textů. Důležité je především uchovat si hlavní marketingovou myšlenku a zároveň zvýšit prodej nabízeného zboží či služeb.

Základem marketingového překladu je srozumitelný, čtivý a výstižný text, který se odvíjí dle toho, pro jakou cílovou skupinu je zaměřený. Je třeba dát pozor na to, aby na vaši kampaň v cizině neměly možné dvojsmysly či kulturní narážky nežádoucí efekt. Některé části by se měly odstranit nebo naopak přidat – záleží na překládaném jazyku.

Před každým překladem by měl zákazník říci svou představu o překladu a jeho úpravě. Překladateli by měl dodat patřičné podklady, např. referenční materiály či terminologický slovník.

Druhy marketingových textů

Jazykové, kulturní i obchodní prostředí se velmi liší. Proto úprava přeložených prezentací, webů a dalších marketingových materiálů bývá mnohdy náročnější než překlad samotný. S tím si však už nemusíte lámat hlavu. Dejte nám vědět a my si s překladem marketingového textu poradíme.

Napíšeme pro vás cílový text v cizích jazycích, zahrneme do něho klíčová slova a upravíme ho pro internetové vyhledávače (SEO). Při překladu spolupracujeme s rodilými mluvčími. Máme zkušenosti s překladem webových stránek, obchodních i produktových prezentací, newsletterů, reklamních sloganů, PR článků, propagačních tiskovin, příspěvků na sociální sítě, kreativních zadání atd.

Mohlo by vás zajímat

Na kterém ministerstvu vyřídit apostilu

Připojením apostily (neboli vyššího ověření listin) k oficiálnímu dokumentu se prokazuje jeho ověření za účelem použití v zahraničí. Tuto tzv. legalizaci mají na starosti jednotlivá ministerstva

Vylepšujeme pro vás web JSV

Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili příjemně, dobře se orientovali a rychle našli vše, co potřebujete. Zároveň si uvědomujeme, že web je živým