V dokladech musí být pořádek, apostilu nepodceňujte.

Apostila není nic záhadného

Doložka, která se za účelem ověření podpisu a otisku razítka připojuje k oficiálním listinám či dokumentům, určeným k použití v zahraničí. Tak zní suchá definice. Jak však funguje apostila v praxi a co všechno je třeba udělat pro její bezproblémové získání?

Apostila se vystavuje především v úředním jazyce země, která danou listinu vydává. Může být i dvojjazyčná. Druhým jazykem většinou bývá angličtina. V České republice provádí tento úkon Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v případě listiny vydané justičními orgány (soudy, notáři, státním zastupitelstvím nebo exekutory) ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jaké listiny ověřuje pracovní skupina legalizace ministerstva zahraničí

  • Matriční doklady (rodný list, úmrtní list, oddací list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • Doklady o studiu (o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání)
  • Obchodní listiny (např. faktury), nutné je potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR
  • Zdravotní doklady, legalizují se jen veřejné listiny předem ověřené MZ, nikoliv zdravotnické doklady a dokumenty, které nejsou veřejnými listinami.
  • Listiny vydané finančními orgány
  • Výpis z rejstříku trestů

Jak získat apostilu

Osobně je možné apostilu k dokladům vyřídit během úředních hodin, zpravidla na počkání. Pokud máte větší množství dokumentů, doporučujeme se předem telefonicky spojit s pracovníky legalizace.Ověření listin apostilou lze realizovat i na základě písemné žádosti. Stačí, když žadatel pošle dokument s příslušným předchozím ověřením a průvodní dopis k ověření dané listiny, kde uvede:

  • Stát, v němž bude listina použita,
  • svou přesnou adresu, na kterou má být listina doručena,
  • telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.

Nezapomeňte přiložit (nevylepuje se) potřebný počet kolkových známek. Za ověření jednoho dokumentu to je 100 Kč (pro české listiny).

Mohlo by vás zajímat

Na kterém ministerstvu vyřídit apostilu

Připojením apostily (neboli vyššího ověření listin) k oficiálnímu dokumentu se prokazuje jeho ověření za účelem použití v zahraničí. Tuto tzv. legalizaci mají na starosti jednotlivá ministerstva

Vylepšujeme pro vás web JSV

Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili příjemně, dobře se orientovali a rychle našli vše, co potřebujete. Zároveň si uvědomujeme, že web je živým