Na kterém ministerstvu vyřídit apostilu

Připojením apostily (neboli vyššího ověření listin) k oficiálnímu dokumentu se prokazuje jeho ověření za účelem použití v zahraničí. Tuto tzv. legalizaci mají na starosti jednotlivá ministerstva podle typu listiny. Pro snadnou orientaci v zajišťování apostily přinášíme stručný přehled, kam se v případě potřeby obrátit.

Ministerstva a apostila

Na ministerstvo zahraničních věcí se obracíme s legalizací matričních a zdravotních dokladů, obchodních listin, smluv a ujednání, listin ekonomického a finančního rázu, patentů a podobných dokumentů.

Ministerstvo zdravotnictví ověřuje veřejné listiny týkající se zdravotnického a hygienického sektoru. Typicky se jedná o listiny osvědčující vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a také o potvrzení k vývozu do zemí mimo EU pro potraviny, kosmetické prostředky a předměty (materiály) určené pro styk s potravinami.

Do kompetence ministerstva financí patří legalizace listin vydaných finančními orgány. Do této skupiny dokumentů se řadí především daňový domicil (vyjadřuje vztah daňového subjektu k danému státu). Obchodní listiny jako faktury a osvědčení o původu zboží musí potvrdit nebo vidimovat Hospodářská komora ČR.Ministerstvo školství se zabývá legalizací školních dokumentů a nostrifikací diplomů. Uznává vzdělání od základních škol po vyšší odborné školy i vysokoškolské vzdělání (ze zahraničí pro ČR). Podobnou úlohu zastává ministerstvo obrany, které v sekci vzdělávací politiky ověřuje a legalizuje vysokoškolské diplomy vydané na vojenských školách.

Ministerstvo kultury má na starosti ověřování křestních listů a jiných církevních listin, které jsou nutné k církevnímu sňatku. První krok ovšem tvoří písemná žádost ministerstvu kultury vystavit z rejstříku právnických osob výpis církevní společnosti, která křestní list vydala.

Nejširší repertoár apostilizovaných dokumentů spravuje ministerstvo spravedlnosti. Zahrnuje listiny vydané justičními a notářskými orgány, tzn. matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list), výpisy z trestního rejstříku a výpisy z obchodního rejstříku. Proto je nezbytné dopředu rezervovat termín ověření.

Cena za apostilu

Vy naštěstí takové detaily řešit nemusíte. Stačí se obrátit na nás a my legalizaci dokumentu provedeme za vás. Cena za zajištění apostily ve standardní lhůtě do 14 pracovních dnů pro osobní i obchodní dokumenty činí 2 500 Kč za listinu na všech ministerstvech. Spěšná realizace (do 3 dnů) stojí 3 500 Kč, urgentní zajištění (v 1 pracovním dni) je za 4 500 Kč. Liší se však cena za kolek, většinou je to 100 Kč, ovšem na ministerstvu kultury jen 50 Kč, na ministerstvu spravedlnosti v určitých případech dokonce pouze 30 Kč. Hospodářská komora ČR vyžaduje správní poplatek 600 Kč.

Mohlo by vás zajímat

Vylepšujeme pro vás web JSV

Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili příjemně, dobře se orientovali a rychle našli vše, co potřebujete. Zároveň si uvědomujeme, že web je živým