Stará, dobrá Anglie a stále dobrá angličtina

Jak vznikla angličtina

Kde se vlastně vzal současný nejrozšířenější světový jazyk? Angličtinou se mluví v mnoha zemích. Jako mateřský jazyk se používá ve Spojeném království, Austrálii, Spojených státech amerických, Kanadě, Irsku a na Novém Zélandu. V řadě států se uplatňuje i jako jeden z úředních jazyků (Indie, Jihoafrická republika, Pákistán, Filipíny, Malajsie, Botswana atd). Slouží též pro komunikaci mezi lidmi z různých zemí, proto je důležité anglicky se naučit a rozumět.

Angličtina se řadí mezi západogermánské jazyky a vznikla na území Anglie.

V pátém století našeho letopočtu vtrhly do východní Anglie anglosasky mluvící kmeny z různých částí severozápadního Německa (Sasové, Anglové) a Jutska (Jutové). Postupem času se jejich germánské jazyky sjednotily do „staroangličtiny“, nápadně se podobající dnešním nářečím severozápadního pobřeží Německa a Nizozemska (nebo Fríska). Původně je tedy angličtina anglofríský jazyk.

Normanský vliv na formování anglického jazyka

V roce 1066 si Anglii podmanili Normané a díky tomu přešlo do staroangličtiny hodně normanských slov. Normanský vliv zapůsobil na angličtinu velkou měrou a ovlivnil její vývoj i během dalších staletí. Podobně důležitý bylo i působení slov přejatých z řečtiny a latiny.

V 15. století nastaly velké změny ve výslovnosti anglického jazyka a spisovný dialekt angličtiny se začal více používat ve státní správě. To už také fungovali první tlumočníci angličtiny. K ustálení jazyka přispěl i rozvoj knihtisku. Vznik moderní angličtiny řadíme do doby Williama Shakespeara. První slovník angličtiny vydal v roce 1755 Samuel Johnson.

Ve 20. století mělo velký vliv na rozšíření jazyka rozhlasové vysílání. BBC znají dnes téměř všichni.

Mohlo by vás zajímat

Na kterém ministerstvu vyřídit apostilu

Připojením apostily (neboli vyššího ověření listin) k oficiálnímu dokumentu se prokazuje jeho ověření za účelem použití v zahraničí. Tuto tzv. legalizaci mají na starosti jednotlivá ministerstva

Vylepšujeme pro vás web JSV

Chceme, abyste se na našich webových stránkách cítili příjemně, dobře se orientovali a rychle našli vše, co potřebujete. Zároveň si uvědomujeme, že web je živým