Že je portugalština málo používaný, lokální jazyk ze západního okraje Pyrenejského poloostrova? Ale kdeže, nenechte se zmást – portugalským jazykem mluví na celém přibližně 215 milionů lidí. Vydejte se do Brazílie, Angoly, Mosambiku, na Kapverdy či do Macaa a všude se tam s portugalštinou snadno domluvíte.

Všechno to jsou bývalé portugalské kolonie, které evropská námořní velmoc získala mezi 15. a 19. stoletím. Navíc se portugalsky nejspíše domluvíte i v Mexiku, Argentině, Kolumbii, na Kubě nebo Filipínách, tedy v zemích používajících španělštinu. Jedná se především o porozumění textů, s komunikací to bude horší, neboť Portugalci mluví rychle, zkracují samohlásky a polykají konce vět.

Portugalský jazyk v rodině románských jazyků

Z výše uvedeného vyplývá, že se portugalština řadí spolu se španělštinou, katalánštinou a galicijštinou do iberorománské větve románských jazyků. Mezi nimi je kvůli spoustě slovesných časů a používání mnoha diakritických znamének a písmen, jaká v žádném jiném jazyku nenajdete, vnímána jako nejtěžší.Ověřit si to můžete v dílech slavných portugalských umělců. Mezi nejslavnější se řadí tvůrce eposu Os Lusíadas, spisovatel Luís Vaz de Camões (1524-1580). Další významní autoři jsou například Eça de Queirós (1845-1900), brazilský prozaik Jorge Amado (1912-2001) a laureát Nobelovy ceny za literaturu José Saramago (nar. 1922).

Jaký je původ portugalštiny

Vznik portugalského jazyka lze vystopovat v dobách Římské říše. Tehdy začal vznikat z vulgární latiny (hovorová forma latinského jazyka), kterou na západě Iberského poloostrova používali římští vojáci a osadníci již od 3. století př. n. l. První dokumenty psané portugalštinou se datují do 11. století.

Když během 15. a 16. století Portugalské království vybudovalo koloniální říši, začala se portugalská řeč rozšiřovat do celého světa. Proto je dnes úředním jazykem několika nezávislých států a také se často používá jako druhý jazyk.

Hrst zajímavostí z portugalštiny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *