Organizujete svatbu v zahraničí, nebo s cizincem na území ČR?

Podle mezinárodního práva VŽDY potřebujete přeložit dokumenty ke svatbě následovně:
1)  RODNÝ LIST
2)  ZPŮSOBILOST K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Rodný list

Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a za rozumné ceny.

Rodný list, který je vydán na území ČR českému občanovi. Musí být ověřený razítkem Krajského úřadu, který jej vydal. Můžeme Vám sami vyřídit v případě, že rodný list byl vydán v Praze nebo Středočeském kraji.

V případě narození v jiném kraji/ obci v ČR si musíte rodný list zaslat na příslušnou matriku na ověření. Poplatek činí 100 Kč hotově. Po jejich ověření Vám bude zaslán poštovní cestou nazpět (státní úřady mají podle zákona lhůtu 30 dnů na vyhotovení dokladu).

Pokud byste požadovali vyřízení ze strany naší společnosti, potřebujeme na vystavení duplikátů všech matričních dokladů Plnou moc.

Následně Vám vyřídíme Apostilní doložku:

Ministerstvo zahraničních věcí – za poplatek
2.500 Kč + 100 Kč kolek.

 

Způsobilost k uzavření manželství

Stejný postup jako u rodného listu. Způsobilost musí být ověřena a vydána matrikou krajského úřadu, kde byla osoba narozena.

Legalizuje se stejným způsobem jako rodný list.

Rozvodový rozsudek

Pokud jste již absolvoval/a manželství, které bylo rozvedeno, tak je potřeba k legalizaci a překladu i rozvodový rozsudek.

Potvrzení o náboženském vyznání

Vyžaduje se pouze v muslimských zemí (Egypt). Vyžadují potvrzení Vašeho náboženského vyznání, v našich krajinách: křestní list. Pokud nejste pokřtěni, tak vydáváte Čestné prohlášení, že konvertujete k islámské víře. Toto prohlášení není potřeba sepsat u notáře.

Takto vyhotovené legalizované listiny jdou k soudnímu/ úřednímu překladu do/z jazyka v zemi, jaké jsou určeny.
Mezinárodně uznávaným jazykem, akceptovaným většinou velvyslanectví, je anglický jazyk, ale není to pravidlem.
Nejlépe je vždy se předem se informovat o aktuálních informací u dané ambasády.