Připravíme pro Vás rychle, kvalitně a za rozumné ceny

soudní/úřední překlad diplomu do jakéhokoliv jazyka,

samozřejmě z českého jazyka do cizího nebo naopak (lékařské diplomy z latiny do češtiny i do jiných jazyků).

Jedná se o překlady se soudním ověřením, které jsou akceptovatelné k veškerému oficiálnímu využití celosvětově.

Legalizace diplomu z Kanady
Legalizace diplomu ze Spojených států amerických
Legalizace diplomu z Ruska
Legalizace diplomu z Kazachstánu
Legalizace diplomu z Ázerbájdžánu

Legalizace vysvědčení a překládání vysvědčení

Absolvovali jste v České republice studia na Vysoké škole a potřebujete Vaše vysvědčení k celosvětovému uznání (pro další navazující studium, zaměstnání, rodinné vztahy). Vysvědčení a dodatek k vysvědčení (supplement, appendix) je nejprve potřeba legalizovat – tzv.vyšší ověření listiny Apostila.

APOSTILU  Vám rádi zařídíme sami, vyřízení na ministerstvu školství a ministerstvu zahraničních věcí.

Na každou listinu je potřeba kolek v hodnotě 100 Kč. Kolky si doneste s sebou! (k dostání na České poště).

Stejným způsobem musí postupovat cizinec, který chce studovat v České republice.

Jeho vysvědčení a dodatek musí být opatřený Apostilní doložkou země, která jej vydala. Pokud takto neučinil, pak lze to učinit v ČR na odboru legalizace u ministerstva zahraničních věcí (600 Kč kolek), a posléze předložit vysvědčení na velvyslanectví dané země, která listinu vydala.

Superlegalizace vysvědčení

Vysvědčení se musí legalizovat a dalším krokem je superlegalizace. Superlegalizační razítko Vám vystaví dané velvyslanectví země, pro kterou bude cíleně určen. Soupis velvyslanectví zemí působící v České republice najdete zde.

Druhy vysvědčení a jejich překlad

  • Lékařská osvědčení jsou vystavena v latinském jazyce, soudní překlady přímo do češtiny – angličtinyněmčinyfrancouzštiny.
  • Osvědčení pro zdravotní sestry a pracovníky ve zdravotnictví – vystavuje ministerstvo zdravotnictví a před soudním překladem musí projít legalizací.
  • Vysvědčení vydaná ještě za ČSFR (před rokem 1993) také procházejí legalizací a pak překladem – Ministerstvo školství.
  • Vysokoškolská vysvědčení obsahují dodatek, tzn. známky a hodnocení, který se však nepřekládá, jelikož již je v české a anglické verzi, ale musí projít legalizací.
Soudní překlad vysvědčení → stručný popis služby

A) Jazykový překlad vysvědčení zahrnuje pořízení notářsky ověřené kopie, můžete si ji předem zařídit sami, nebo to vyřídíme za Vás.

Neověřujte listiny na České poště (Czech POINT), neboť zahraničí úřady, ministerstva ani ambasády takto ověřené dokumenty nepřijímají!

Neobávejte se notářů, jejich poplatek se zcela shoduje s Czech POINTem (36 Kč za ověřenou stranu listiny). Navíc se Vám u nich dostanete mnohem vlídnějšího jednání a bez jakéhokoliv čekání (dle aktuální situace).

B) U soudního překladu musí být dokument neodlučitelně svázaný s překladem a opatřený doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Nejčastěji se překlad váže šňůrkou s trikolórou, stačí však jen prošití sešívačkou.

C) Abychom mohli přeložit vysvědčení, potřebujeme od Vás jeho originál. Můžete nám ho dodat osobně do kanceláře JSV na Václavském náměstí, nebo ho poslat doporučeně poštou. Originál vysvědčení Vám samozřejmě vrátíme. Příslušné vysvědčení dokládá vždy pouze nejvýše dosažené vzdělání, neboť v sobě automaticky zahrnuje nižší edukační stupně.

Termín realizace překladu vysvědčení

Termín vyhotovení překladu vysvědčení záleží na jeho náročnosti. V případě překladu evropského jazyku a rozsahu vysvědčení 1 až 2 strany od nás budete mít překlad do dalšího pracovního dne (tedy do 24 hodin). Pokud se nejedná o překlad evropského jazyku či je rozsah větší než 2 strany, připravíme překlad cca za 2 až 3 pracovní dny.

Cena úředního překladu vysvědčení

Cenu překladu vysvědčení nelze vzhledem k řadě vstupních údajů určit obecně. Již vyhotovené dokumenty například můžeme zaslat poštou, do zahraničí prostřednictvím DHL – a poštovné v plné míře hradí zákazník. Před provedením překladu Vám proto zašleme předběžnou kalkulaci, po jejímž odsouhlasení překlad realizujeme.

Nostrifikace

Nostrifikace je úřední uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí. Typicky se nostrifikace používá při rozhodnutí o platnosti zahraničního vysvědčení domácími úřady. Tím je dosažený stupeň zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo i vysokoškolského) uznán za rovnocenný s příslušným stupněm domácího vzdělání.

V praxi: student potřebuje pro složení svých zkoušek soudního tlumočníka. Potřebujeme předem výpis předmětů, ze kterých se zkouška bude konat a v jaké délce. Tlumočník se připraví na zkoušky, ale není rádcem, pouze přísedícím tlumočníkem.

Informace Magistrátu hl.města Prahy, odbor školství – uznání mezinárodního vysvědčení a také kontaktní údaje.

Žádost k Uznání zahraničního vzdělání.