Rodný list - Soudní překlad

Vyhotovíme Vám soudní/ úřední překlad rodného listu a veškerých matričních dokladů během jednoho pracovního dne (Evropské jazyky). Asijské a ostatní jazyky dva až maximálně 3 pracovní dny.

Rodný list - Legalizace - superlegalizace

Potřebujete přeložit rodný list včetně dalších kroků? Vše pro Vás připravíme rychle, kvalitně a za rozumné ceny.

Rodný list, který je vydán na území ČR českému občanovi musí být ověřený razítkem Krajského úřadu, který jej vydal. Můžeme Vám sami vyřídit v případě, že Rodný list byl vydán v Praze nebo Středočeském kraji.

V případě narození v jiném kraji/obci v ČR si musíte Rodný list zaslat na příslušnou matriku na ověření. Poplatek činí 100 Kč hotově. Po jejich ověření Vám bude zaslán poštovní cestou nazpět (státní úřady mají podle zákona lhůtu 30 dnů na vyhotovení dokladu).

Pokud by jste požadovali vyřízení od nás, potřebujeme na vystavení duplikátů všech matričních dokladů Plnou moc.

Následně Vám vyřídíme Apostilní doložku (Ministerstvo zahraničních věcí) za poplatek 2.500 Kč + 100 Kč kolek.

Pokud se jedná o cizince, který chce uzavřít sňatek v ČR, musí mít svůj Rodný list – Apostilní doložku vystavenou v zemi svého původu. Informujte se u konzulárního oddělení velvyslanectví dané země.