Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Čínské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
JSV China
China superlegalizace 300x233 1 1

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na čínské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list, způsobilost),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy a dodatky k diplomu,
 • plné moci,
 • notářský zápis,
 • zakladatelské listiny,
 • společenské smlouvy,
 • čestné prohlášení,
 • obchodní listiny,
 • daňový domicil,
 • finanční zprávy,
 • zdravotní výkazy,
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu,
 • a množství jiných.

ČLR velvyslanectvíza listinu3.000,-kč

Poznámka: Lhůta pro vyřízení žádosti o superlegalizaci je v běžném režimu 5 pracovních dnů, ve zrychleném režimu 3 pracovních dnů. Žadatel musí při pověření vyřízení své žádosti jinou osobou vystavit  Plnou moc. Poplatek ambasádě: 5 pracovních dnů: 20 Euro, 3 pracovních dnů 40 Euro, Urgent 60 Euro.

Kontaktní údaje

Tel: +420 233  028  898 (pro konzultace od 13:30-17:00)

E-mail: konzularniodd@seznam.cz

Web: www.chinaembassy.cz/cze/

SUPERLEGALIZACE  požadavky ambasády ČLR

Formulář pro žádost k superlegalizaci

K SUPERLEGALIZAČNÍMU PROCESU ZA TŘETÍ OSOBU NA ČLR 

AMBASÁDĚ JE ZAPOTŘEBÍ PLNÁ MOC!

(plus scan Občanského průkazu/pasu žadatele).

Pondělí-pátek:      10:00 – 11:00

Konzulární oddělení je pro veřejnost uzavřeno v době čínských a

českých svátků ve dnech:

1. 1., 16.-22. 2., 30. 3.-2. 4., 5. 4., 1. 5., 8. 5., 18. 6., 5.-6. 7.,

24. 9., 28. 9., 1.-7. 10., 24.-26. 12.