Superlegalizace čínské velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Pelléova 71/18, Praha – Bubeneč, 186 00

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na čínské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.
ČLR velvyslanectvíza listinu3.000,-kč

Poznámka: Lhůta pro vyřízení žádosti o superlegalizaci je v běžném režimu 5 pracovních dnů, ve zrychleném režimu 3 pracovních dnů. Žadatel musí při pověření vyřízení své žádosti jinou osobou vystavit  Plnou moc. Poplatek ambasádě: 5 pracovních dnů: 20 Euro, 3 pracovních dnů 40 Euro, Urgent 60 Euro.

Čínské velvyslanectví- adresa, úřední hodiny

SUPERLEGALIZACE  požadavky ambasády ČLR

Formulář pro žádost k superlegalizaci

K SUPERLEGALIZAČNÍMU PROCESU ZA TŘETÍ OSOBU NA ČLR AMBASÁDĚ JE ZAPOTŘEBÍ PLNÁ MOC!
(plus scan Občanského průkazu/pasu žadatele).

Kontaktní údaje

Tel: +420 233 028 898 (pro konzultace od 13:30-17:00)

E-mail: konzularniodd@seznam.cz

Web: www.chinaembassy.cz/cze/

Úřední hodiny

Pondělí-pátek:      10:00-11:00

Konzulární oddělení je pro veřejnost uzavřeno v době čínských a českých svátků ve dnech:

1. 1., 16.-22. 2., 30. 3.-2. 4., 5. 4., 1. 5., 8. 5., 18. 6., 5.-6. 7., 24. 9., 28. 9., 1.-7. 10., 24.-26. 12.