Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu.

Superlegalizace - Velvyslanectví Egyptské arabské republiky

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na egyptské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.
Egypt
Egyptské velvyslanectvíza listinu 3.000,-kč

Poznámka: Lhůta pro vyřízení žádosti o superlegalizaci je v běžném režimu 2 pracovních dnů. Poplatek velvyslanectví: 1.000,-kč poplatek za razítko (tedy souhrnně 2.000,-kč/dokument)

Egyptské velvyslanectví - adresa, úřední hodiny

K superlegalizaci listin na Egyptském velvyslanectví je zapotřebí tzv. dvojí ověření!!!  (Kromě států: Maroko, Omán, Alžír.)

Tzn.původní česká listina vydaná státními orgány v ČR projde legalizací, plus vyhotoví se soudní překlad s razítkem (arabština – doporučujeme, angličtina nebo také francouzština). Po svázání se soudním překladem je potřeba znovu listinu ověřit – ověření razítka soudního překladatele.

Ověření soudního překladatele je na Městském soudě Praha 2, a procesem legalizace: Ministerstvo spravedlnosti + Ministerstvo zahraničních věcí.

Kolek v hodnotě 100 Kč.

K uzavření sňatku je potřeba:

 • Rodný list,
 • Způsobilost k uzavření manželství,
 • Rozvodový rozsudek (pokud jste rozvedeni)
 • Osvědčení o náboženském vyznání – křestní list/Čestné prohlášení o konvertování k muslimské víře.

Razítko soudního překladatele – ověření na Městský krajský soud Praha, Spálená 2, Praha 2
Tel: 221 93 1111
E-mail: spalena@msoud.justice.cz

Kontaktní údaje

Pelléova 13/14, 160 00 Praha,  Bubeneč

Tel: +420 224 311 506

+420 224 311 507, 224 311 157

E-mail: embassyegypt@centrum.cz

Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 12:00  

Úterý:        9:00 – 12:00

Středa:      9:00 – 12:00  

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Pátek:        9:00 – 12:00