Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Italské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Ital velvyslanectvi

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na italské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Italské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví3.000,-kč

Kontaktní údaje

Nerudova 214/20

Praha, Malá Strana

Tel: +420 233 080 111

E-mail: ambasciata.praga@esteri.it

Úřední hodiny

Pondělí:       9:00 – 12:00  

Úterý:           zavřeno

Středa:         9:00 – 12:00  

Čtvrtek:       9:00 – 12:00

Pátek:           9:00 – 12:00