Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Jemenské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Jemen superlegalizace

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na jemenské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Jemenské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 200 USD3.000,-kč

Kontaktní údaje

Pod hradbami 664/5, 16000

Praha, Střešovice

Tel: +420 233 331 568

+420 233 331 598

E-mail: yemen-embassy@seznam.cz

Úřední hodiny

Pondělí:    8:30 – 15:30  

Úterý:        8:30 – 15:30

Středa:      8:30 – 15:30  

Čtvrtek:     8:30 – 15:30

Pátek:        8:30 – 15:30