Superlegalizace - Řecké velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na řecké ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.
Řecké velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 640,-Kč3.000,-kč
Řecké velvyslanectví- adresa, úřední hodiny
Kontaktní údaje

Na Ořechovce 559/19

16200 Praha, Střešovice

Tel: +420 222 250 943

+420 222 250 955

E-mail: gremb.pra@mfa.gr

Úřední hodiny

Pondělí:    9:30 – 13:00  

Úterý:        9:30 – 13:00

Středa:      9:30 – 13:00  

Čtvrtek:     9:30 – 13:00

Pátek:        9:30 – 13:00