Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo
 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy; úmrtní list, způsobilost);
 • výpisy z obchodního rejstříku;
 • výpisy z trestního rejstříku;
 • diplomy a dodatky k diplomu;
 • plné moci;
 • notářský zápis;
 • zakladatelské listiny;
 • společenské smlouvy;
 • čestné prohlášení;
 • obchodní listiny;
 • daňový domicil;
 • finanční zprávy;
 • zdravotní výkazy;
 • potvrzení o vykonané praxi – studiu;
 • a množství jiných.
JSV Ateny
recko

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Řecké velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 640,-Kčlhůta 3 – 5 pracovních dnů3.000,-kč

Kontaktní údaje

Na Ořechovce 559/19

16200 Praha, Střešovice

Tel: +420 222 250 943

+420 222 250 955

E-mail: gremb.pra@mfa.gr

Úřední hodiny

Pondělí:    9:30 – 13:00  

Úterý:        9:30 – 13:00

Středa:      9:30 – 13:00  

Čtvrtek:     9:30 – 13:00

Pátek:        9:30 – 13:00

Share on email
Email
Share on print
Print
Share on whatsapp
WhatsApp