Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Singapur honorární zastoupení v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Singapur konzulat
Singapur superlegalizace

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na singapurské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Singapurské honorární zastoupeníza listinu + poplatek velvyslanectví: 240,-Kč/listina3.000,-kč

Kontaktní údaje

Opletalova 958/27, 110 00, Praha, Nové Město

Tel: +420 224 091 385, +420 224 091 388

E- mail: singapore@honoraryconsul.cz

Úřední hodiny

Úterý:        9:00 – 12:00

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Zajistíme Vám také službu kopií dokladů, ověřené kopie, notářsky ověřených kopií apod. v čínštiněmalajštinětamilštině či angličtině. Tato služba je zpoplatněna.