Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Slovenské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Kde superlegalizaci využijete?

 

Vyšší ověření listin na slovenské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Slovenské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 258,-Kč3.000,-kč

Od 1. 7. 2017 je povinná rezervácia termínu na podanie žiadostí o nasledovné konzulárne služby:

Žiadosť o vydanie cestovného pasu, občianskeho a vodičského preukazu, žiadosť o zápis narodenia, sobáša a úmrtia do osobitnej matriky, žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve, žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR a žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR.

Pre každé podanie je potrebné rezervovať samostatný termín. Bez rezervovaného termínu nebudú podania vybavené.

Rezervovanie termínu je možné elektronicky (v prípade technických problémov telefonicky v pracovné dni čase od 13:30 do 15:30 na telefónnom čísle: 233 113 003). Rezervovanie termínu je možné najskôr 3 mesiace vopred. Informácie o elektronickej rezervácii.

Kontaktní údaje

Pelléova 87/12, 160 00, Praha, Bubeneč

Tel: +420 233 113 051

+420 233 113 054

E-mail: cons.prague@mzv.sk

Web velvyslanectví

Úřední hodiny

Vytvořte si rezervaci!