Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Filipínské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Filipíny jsou ráj na Zemi

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na filipínské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Filipínské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví3.000,-kč

Poznámka: Lhůta pro vyřízení žádosti o superlegalizaci je v běžném režimu 1 – 2 pracovních dnů. Poplatek: 625,-kč.

Kontaktní údaje

Senovážné náměstí 992/8

Praha, Nové město

Tel: +420 224 216 385

Úřední hodiny

Pondělí:       10:00 – 12:00  14:00 – 16:00 

Úterý:            10:00 – 12:00  14:00 – 16:00 

Středa:          10:00 – 12:00  14:00 – 16:00   

Čtvrtek:        10:00 – 12:00  14:00 – 16:00 

Pátek:            10:00 – 12:00  14:00 – 16:00