Superlegalizace - Italské velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na italské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.
Italské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví3.000,-kč
Italské velvyslanectví - adresa, úřední hodiny
Kontaktní údaje

Nerudova 214/20, 11800, Praha, Malá Strana

Tel: +420 233 080 111

E-mail: ambasciata.praga@esteri.it

Úřední hodiny

Pondělí:      9:00 – 12:00  

Úterý:          zavřeno

Středa:        9:00 – 12:00  

Čtvrtek:      9:00 – 12:00

Pátek:         9:00 – 12:00