Superlegalizace - Saudské arabské velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na Saudská Arábie ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.
Saudská Arábie velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 9 USD3.000,-kč
Saudská Arábie velvyslanectví- adresa, úřední hodiny
Kontaktní údaje

Korunovační 622/35, Praha, Bubeneč

Tel: +420 257 316 606, 257 316 593

E-mail: resa@saudiembassy.cz

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 15:00  

Úterý:        9:00 – 15:00

Středa:      9:00 – 15:00  

Čtvrtek:     9:00 – 15:00

Pátek:        9:00 – 15:00