Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizace - Thajské velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
JSV Bankok
Tha velvyslanectvi

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na thajské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Thajské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 450,-Kč3.000,-kč

SUPERLEGALIZACE  požadavky Thajského velvyslanectví.

Formulář pro žádost k superlegalizaci

K superlegalizačnímu procesu za třetí osobu na thajské ambasádě je zapotřebí  plná moc (plus scan občanského průkazu/pasu žadatele)!

Kontaktní údaje

Romaina Rollanda 481/3

160 00 Praha, Bubeneč

Tel: +420 220 571 435

E-mail: info@thaiembassy.cz

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 12:00  

Úterý:        9:00 – 12:00

Středa:      9:00 – 12:00  

Čtvrtek:     9:00 – 12:00

Pátek:        9:00 – 12:00