Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizační proces - Tuniské velvyslanectví v České republice

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Tuniske velvyslanectvi
Vlajka Tunisko

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na tuniské ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Tuniské velvyslanectvíza listinu + poplatek velvyslanectví: 300,-kč za stranu3.000,-kč

K uzavření sňatku je potřeba:

 • Rodný list,
 • Způsobilost k uzavření manželství,
 • Rozvodový rozsudek (pokud jste rozvedeni)
 • HIV test (pokud jste již byly v manželském vztahu).

Na Tuniském velvyslanectví není zapotřebí dvojí ověření listiny!

Kontaktní údaje

Nad Výšinkou 1325/7, Praha Smíchov

Tel: +420 244 460 652

E-mail: amt.prague@volny.cz

Úřední hodiny

Pondělí:     9:00 – 12:00  

Úterý:         9:00 – 12:00

Středa:       9:00 – 12:00  

Čtvrtek:      9:00 – 12:00

Pátek:         9:00 – 12:00