Potřebujete zajistit superlegalizaci listin?

Napište nám, a zajistíme Vám všechno potřebné. Vyhotovujeme také i v urgentním termínu. Telefonujte/WhatsApp pro konzultace: +420 602 276 400.

Apostil - logo

Superlegalizace - Spojené arabské emiráty velvyslanectví

Superlegalizací rozumíme ověření veřejné listiny (či listiny už jednou úředně ověřené apostilou) správním orgánem pro možnost jejího použití v zahraničí. Označuje se také jako nejvyšší ověření listin.

V praxi to vypadá tak, že v rámci superlegalizace dokument postupně ověřují:

 • Ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal.
 • Příslušný nadřízený orgán státní správy Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Diplomatický či konzulární úřad státu, v němž bude použit.
Velvyslanectvi SAE
JSV SAE

Kde superlegalizaci využijete?

Vyšší ověření listin na UAE ambasádě je nutné pro dokumenty jako:

 • matriční dokumenty (rodné, oddací listy, úmrtní list),
 • výpisy z obchodního rejstříku,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • diplomy,
 • plné moci
 • obchodní listiny,
 • finanční zprávy,
 • a množství jiných.

Velvyslanectví UAEza listinu + poplatek velvyslanectví: 12.800,-Kč3.000,-kč

Všechny dokumenty dodejte nejlépe jako originál v anglickém jazyce (jedná se Plné moci, aj.). Vyžaduje se, pokud cestujete se svými potřebnými léky do SAE, mít s sebou ověřený výpis od svého lékaře!

K superlegalizaci listin na SAE velvyslanectví je zapotřebí tzv. dvojí ověření (kromě států: Maroko, Omán, Alžír)!!!

Tzn. původní česká listina vydaná státními orgány v ČR projde legalizací, plus vyhotoví se soudní překlad s razítkem (arabština, nebo také angličtina).
Po svázání se soudním překladem je potřeba znovu listinu ověřit – ověření razítka soudního překladatele.
Ověření soudního překladatele je na Městském soudě Praha 2 a proces legalizace probíhá na Ministerstvu spravedlnosti + Ministerstvu zahraničních věcí.

Kolek v hodnotě 100,-Kč.
Postup pro nekomerční listiny

Kontaktní údaje

Sibiřské náměstí 730/1

16000 Praha, Bubeneč

Tel: +420 221 517 777

Úřední hodiny

Pondělí:    9:00 – 13:00  

Úterý:        9:00 – 13:00

Středa:      9:00 – 13:00  

Čtvrtek:     9:00 – 13:00

Pátek:        9:00 – 13:00